Odborné služby

Poradenstvo, oponentúry 

Vykonávame všetky druhy poradenských činností  až po kompletné technologické projekty v oblasti technológií prevádzok spoločného stravovania a súvisiacich stavebných riešení.


Spracovávame v etape zámerov a prípravy investícií celých celkov či len samostatných prevádzok spoločného stravovania odborné posudky, odborné pomoci
Zúčastňujeme sa na vypracovaní  a spracovaní oponentúr predkladaných projektov, zámerov.
Výsledkom na základe predpokladaného zámeru investora, druhu investície a zistených skutočností je tiež odhalenie poteniálnych rizík a nedostatkov pripravovaných projektov nielen z prevádzkových hľadiísk ale aj materiálnotechnickej základne, efektívnosti vynakladaných finančných prostriedkov a následných prevádzkových nákladov, bezpečnosti práce, bezpečnosti potravín, stavebných riešení týkajúcich sa priamo prevádzok na spracovanie potravín.

Takýmto spôsobom šetríme vaše vynakladané a investované prostriedky.  

Poradíme pri výbere samostatného zariadenia, stroja, alebo pomôcky s prihliadnutím na existujúcu prevádzku pri rešpektovaní  podmienok a plánovaného cieľa. Poradíme a vypracujeme aj kompletné technologické projekty. Od projektov nových prevádzok až po návrh postupu pri najzložitejších riešeniach modernizácie, alebo rekonštrukcie prevádzky.

Sme v spojení s kuchármi, vedúcimi školských či iných stravovacích prevádzok. Spolupracujeme so Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou poľnoshospodárskou univerzitou v Nitre, strednými odbornými školami, vedeckými spoločnosťami, zväzmi a pod.. Sledujeme všetky zmeny predpisov týkajúcich sa našej a vašej práce a pravidelne sa zúčastňujeme rozličných prednášok a školení.

Chceme byť pre vás partnerom, na ktorého sa môžete s dôverou obrátiť s akýmkoľvek problémom.

Úspech nie je náhoda.

 

 

 

 

 

 


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty