Vysokovýkonný odlučovač

Vysokovýkonným odlučovačom, pozostávajúcim z odlučovača tukov, žľabu na zachytávanie tukov a nosného rámu s ukončovacími clonami sa podľa potreby doplní odsávacia zóna v prevádzkach s extrémne vysokou záťažou mastnými a vodnými parami. Všetky užívateľské výhody podhľadu GIF sú v jeho konštrukcii zachované.

Základné charakteristiky

Názvom "vysokovýkonný odlučovač" sa označuje vysokoúčinné usporiadanie modifikovaných aktívnych kaziet určených na vetranie prevádzok s mimoriadne intenzívnou produkciou mastnoty a vodnej pary. Upravené aktívne sú šikmo osadzované do nosného rámu so zberným žliabkom a sventilom na vypúšťanie zachytených mastnôt.
Typ odlučovača (jednostranný, dvojstranný) a jeho celková dĺžka sa dimenzujú podľa konkrétnych podmienok a potrieb vetrania. 

Výhody:

- intenzívne odsávanie nad technologickými zariadeniami so zvýšenou produkciou výparov,
- predĺženie intervalov čistenia a údržby,
- možnosť dodatočného vloženia do existujúceho podhľadu GIF,
- jednoduché vyberanie a umývanie kaziet napr. v bežných umývacích strojoch,
- univerzálne použitie v novostavbách ako aj v rekonštruovaných budovách,
- úplnú flexibilitu vo vzťahu k technologickým zariadeniam pri ich obnove alebo zmene dispozície,
- optimálnu hygienu a vysokú životnosť (konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele).

Využitie:

1. Malé priestory so zariadeniami s intenzívnou produkciou výparov.
2. Malé priestory so zariadeniami s vysokým sálaním tepla, t.j. extrémne množstvá vzduchu na malej ploche.
3. Kombinácia prípadov 1. a 2..

detail-vysokovýkonný%20odlučovač%20gif gif_4_

 


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty