Technické údaje a nákresy

Požiadavky na konštrukcie

Výška osadenia podhľadu nad podlahou z hľadiska zabezpečenia požadovaných rýchlostí vzduchu v pobytovej zóne :
3,0 m - optimum,
2,4 m - odporučené minimum,
3,5 m - odporučené maximum.

Vzdialenosť medzi podhľadom GIF a stavebným stropom z hľadiska účinnej funkcie veľkoplošnej distribúcie vzduchu:
250 mm - minimum.

Vzdialenosť medzi spodným okrajom podhľadu GIF a prvkami prečnievajúcimi zo stropnej konštrukcie (prievlaky, pripojovacie VZT potrubia, ...):
200 mm - minimum - vyplýva z osadenia najvyššieho článku podhľadu - svietidla - 160 mm.

Prietoky vzduchu:  

 Odvod vzduchu

  Prietok
(m3.h-1 na kazetu)

Prietok
(m3.h-1 na m2 podhľadu)

 

  Tlaková strata
(Pa)

Aktívna kazeta
500 x 485 mm 
 

 55 – 75

 260 – 300

 cca 20 – 25
pri 75 m3.h-1

 Vysokovýkonná kazeta
250 x 500 mm

 200 – 300

 1600 – 2400

 25
pri 300 m3.h-1

 

 Prívod vzduchu

 Prietok
(m3.h-1 na kazetu)

  Prietok
(m3.h-1 na m2 podhľadu)

  Tlaková strata
(Pa)

 Aktívna kazeta
500 x 485 mm

 90 – 125 až 160 

 360 – 640

 cca 30 – 35
pri 90 m3.h-1

 Plochá kazeta
na prívod vzduchu
250 x 485 mm

 Výška podhľadu
3,0 m
Výška podhľadu
2,5 m
Výška podhľadu
2,3 m


160

140

120 

 20
pri 160 m3.h-1

 Osvetľovacia kazeta
– svietidlo  
v zóne na odvodu vzduchu

 75

   

Rýchlosť vzduchu:

Na vstupe do prívodnej komory podhľadu:                cca 1,5 m.s-1 pri 65 m3.h-1.kazeta-1

Na vstupe do odvodného potrubia:                           max. 3,0 m.s-1

V potrubnej sieti zo strojovne VZT:                            5 - 7 m.s-1

Účinnosť filtrácie:                                                      95 % ± 2 % 

Kotvenie podhľadu:

Vzduchotechnický podhľad GIF sa upevňuje do stropnej konštrukcie pomocou závesných tiahiel v osovej vzdialenosti:
kolmo na nosné profily:                                                 510 mm
pozdĺž nosných profilov:                                                800 - 1000 mm.
Max. zaťaženie:                                                           22 kg.m-2.

Kompletný katalóg na vyžiadanie. Kontaktujte nás.  


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty