Ekonomická efektívnosť

Neprekonaná totálna ekonomická efektívnosť vetrania kuchýň pri použití podhľadu GIF len dopĺňa jeho jedinečnú funkčnosť, variabilitu a životnosť.

Investičné náklady

Pri použití vzduchotechnického podhľadu GIF na vetranie priestoru sú okrem nákladov na prvky na prívod, odvod a filtráciu kontaminovaného vzduchu v cene podhľadu zahrnuté aj náklady na:

- osvetľovacie kazety – svietidlá na osvetlenie priestoru, 
- kompletné vyhotovenie podhľadu z antikorových kaziet (aj v neskladobných častiach) – estetický podhľad v celom priestore, 
- revízne otvory v každom mieste podhľadu.

Tieto náklady je nutné pripočítať k cene zákrytov pri riešení odvodu vzduchu "klasickým" spôsobom t.j. nádstavcami (klasickými aj indukčnými). Tiež treba pripočítať cenu vzduchotechnických potrubí na pripojenie nádstavcov (nepriepustné pre tuk a kondenzát), potrubí ako aj distribučných prvkov na prívod vzduchu a náklady na materiál a vyhotovenie podhľadu medzi jednolivými zákrytmi v celom priestore.

Systémovou integráciou uvedených prvkov - dielov v podhľade GIF dochádza v čase investície tiež k nezanedbateľnému zníženiu nákladov pri koncentrácii konania na jedného dodávateľa (príprava investície, dodávka a realizácia z jednej ruky).

Po dohode je možnosť osadenia svietidiel núdzového osvetlenia, hlásičov požiarov a podobne.

Prevádzkové náklady

Výrazné prednosti vzduchotechnického podhľadu GIF sa prejavia aj v nízkych nákladoch na jeho prevádzku:

- minimálne náklady na čistenie a údržbu (veľká plocha filtračnej plochy - dlhé intervaly medzi čistením, ľahké vyberanie a spätné vloženie
  kaziet - aj počas prevádzky, rýchle čistenie v umývacom stroji, žiadne maľovanie stavebného stropu), 
- nižšie náklady na prevádzku vzduchotechnických jednotiek (nízka tlaková strata na kazetách, jednoduchšie a kratšie potrubné trasy,
  potrubia a ani jednotka sa nezanášajú mastnotami), 
- minimálne náklady pri dispozičných zmenách rozmiestnenia alebo samotnej varnej technológii (vysoká flexibilita pre následné zmeny), 
- zníženie chorobnosti pracovníkov – bezprievanové a príjemné pracovné prostredie, 
- nulové náklady pri potrebe zásahu nad podhľadom (jednoduché a rýchle vybratie kaziet pri revíziach a opravách inštalácií a konštrukcií 
  nad podhľadom a pod.),
- praktická nezničiteľnosť a možnosť ďaľšieho použitia pri prestavbe prevádzky.


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty