Vzduchotechnický podhľad GIF

Vysoká záťaž vodnými a mastnými parami, prievan, hluk, nedostatočné osvetlenie?

Ani použitie najkvalitnejšej varnej technológie neumožní dosiahnuť vysokú ekonomickú efektívnosť veľkokuchyne, pokiaľ táto zápasí s nasledovnými problémami:

  • gif_kuchyna_zakrytVodné a tukové výpary unikajú na úkor hygieny do priestoru a spôsobujú poruchy stavebných konštrukcií.
  • Lokálne odsávacie zariadenia (zákryty - digestory), ktoré sa najčastejšie používajú v kuchyniach, majú obmedzené plošné pôsobenie a spotrebovávajú priveľa energie.
  • Prívod a odvod vzduchu funguje v mnohých prípadoch nedostatočne a vytvára nevhodný obraz prúdenia.
  • Vzduch, ktorý je privádzaný bodovo, spravidla vytvára prievan a tým spôsobuje zvýšenú chorobnosť pracovníkov.
  • Osvetlenie je často mimo pracovných plôch a svietidlá umiestnené v zákrytoch sa rýchlo zanášajú.
  • Nerozoberateľné podhľady podstatne sťažujú čistenie a údržbu rozvodov.
  • Vysoká hladina hluku vedie k enormnému zaťaženiu pracovníkov.
  • Komplikovaná údržba sťažuje čistenie a pôsobí proti hygiene.

Hľadáte fungujúce a efektívne riešenie?
Je veľa dôvodov prečo Vzduchotechnický podhľad GIF! 

Vzduchotechnický podhľad GIF umožňuje komplexný systém vetrania a osvetlenia kuchýň v prevádzkach spoločného stravovania. Zabezpečuje vysokú kvalitu pracovného prostredia v mimoriadne náročných kuchynských podmienkach, pri minimálnych prevádzkových nákladoch, vysokej hygiene, bezprievanovej prevádzke a jednoduchosti čistenia.

Zabezpečuje vetranie s laminárnym prúdením. Je to celoplošný vetrací systém zhora ohraničený stavebným stropom (prípadne medzistropom) a zdola zaveseným antikorovým vzduchotechnickým kazetovým podhľadom. Podhľad GIF zabezpečuje riešenie bez montáže a osadzovania akýchkoľvek druhov nádstavcov (digestorov) a hustej siete VZT potrubí.
Vzduchotechnický podhľad GIF je stavebnicový antikorový závesný kazetový podhľad, v ktorom sa do nosných profilov vkladajú špeciálne tvarované antikorové kazety (materiál CNS 1.4301, Cr/Ni 18/10) špeciálnej konštrukcie, rozmerov 500x485 mm, 250x485 mm s alebo aj bez vzduchotechnickej funkcie.  

Podľa rozmiestnenia kuchynských zariadení je podhľad plošne rozdelený na podtlakové zóny odvodu a pretlakové zóny prívodu prostredníctvom vzduchotesných zvyislých priečok vyhotovených z hliníkových plechov. Správnym rozmiestnením priečok je zabezpečené efektívne celoplošné odsávanie mastných pár priamo v mieste ich vzniku. Prívod vzduchu je tiež riešený celoplošne cez prívodné kazety a celá zóna prívodu čerstvého a prípadne aj upraveného vzduchu (ohrev, filtrácia, ochladenie) zabezpečuje bezprievanové vetranie.

Súčasťou stavebnicového systému sú aj osvetľovacie kazety, akustické kazety na zníženie hladiny hluku, výplňové kazety bez vzduchotechnickej funkcie a kazety v neskladobných rozmeroch.

Vzduchotechnický podhľad GIF spĺňa požiadavky STN EN 13964 na triedy expozície C,D, ktoré sú v priestoroch kde je podhľad GIF navrhovaný. Návrh podhľadu GIF je vždy vypracovaný v súlade so smernicou VDI 2052 – Vetranie kuchýň pre spoločné stravovanie.

kueche~2%20perokrezba%20farebná%20gif
hidria-gif%20-%20logo

 

Kontaktujte násÚvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty