Výhody pre Vás

drvicelogo_iseVýhody pre vás!

 

1. Bezpečné zariadenie a bezpečný spôsob likvidácie organických odpadkov zo spacovania potravín a zbytkov jedál. Uľahčenie
   a spríjemnenie manipulácie s odpadkami.

2. Z priestorov kuchýň, pracovísk kde sa manipuluje s potravinami, jedlami odstraňuje zápach z rozkladajúcich zvyškov, hmyz, výskyt 
    hlodavcov.

3. V prevádzkach spoločného stravovania (veľkokuchyne, jedálne, výdaje jedál, reštaurácie, bufety, ...) je súčasťou riešenia
    odpadového hospodárstava prevádzky v súlade s platnými hygienickými predpismi.

4. Samočistenie kanalizačných rozvodov. Je zabezpečená priechodnosť a priepustnosť kanalizačných potrubí – rozvody sa nezanášajú
   a neupchávajú. Kanalizačné potrubia  sú čistejšie – pevné kúsky prúdiace vo vode nedovolia usadzovaniu tukov a zvyškov na stenách
   potrubí.

5. So zvyšným odpadom po odstránení mokrých organických zložiek sa ľahšie manipuluje, ľahšie sa spáli v spaľovniach a lepšie sa aj
    triedi.

6. Zemi sa vracajú živiny. Znižuje sa tiež objem hnijúceho odpadu v domoch, uliciach, stojiskách na odpadkové kontajnery a tým je menej
   zápachu, špiny, neporiadku, nákladov na upratovanie a čistenie.

7. Zlepšuje sa vyhnívací proces v septikoch a vyhnívacích nádržiach – rozdrvením sa zväčší povrch a tým proces prebieha rýchlejšie.

8. Znižujú sa celkové náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

9. Výrazné zníženie výskytu hlodavcov a tým aj nákladov na deratizáciu.

 

drvicneporiadok_zm  drvicsmraddrvic_smrad2

 

Nech je vaša kuchyňa veľká alebo malá, máme pre vhodný model drviča odpadkov ISE.

Všetky modely máme vystavené v našej predajni na Mánesovom nám. 4, Bratislava.

 

 

 

 

 

 


Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty