O firme

kuchári%20koláž%202Filozofiou spoločnosti mala%20darma je poskytnúť svojim zákazníkom komplexné služby od konzultácií, poradenstva cez projektovú činnosť, dodávky, montáž až po servis.

Ponúkame vám technické skúsenosti, poznatky nielen v oblasti samotných technológií pre spoločné stravovanie, ale aj riešenie efektívneho vetrania vrátane osvetlenia. Poskytneme vám, odborné služby už od zámeru a návrhu novej prevádzky či pri úprave, rozšírení či modernizácii terajšej fungujúcej prevádzky. Je to vždy aj s nadväznosťami na techniku prostredia, efektívnosť výroby jedál, ekonomiku prevádzky.

Pre dobre fungujúce prevádzky nemá byť charakteristické plytvanie energiou, vodou, pracovnou silou, čistiacimi prostriedkami, nesprávnym použitím stavebných materiálov, nevyhovujúcimi technológiami, častá a drahá údržba, nevyhovujúce pracovné prostredie, hygienické nedostatky, zanedbaná bezpečnosť pri práci a prevádzkovaní a hlavne nezdravé a nekvalitné jedlo. Dnešná realita na Slovensku  je – stovky nových, novších aj starších prevádzok spoločného stravovania práve s týmito nedostatkami.   

Je jedno či ide o súkromné alebo štátne prevádzky. Najviac trpia školské a nemocničné prevádzky. Tu je nezanedbateľné aj  ich výchovné a zdravotné poslanie.

 Od vzniku spoločnosti vždy jednožnačne spolupracujeme s výrobcami, partnermi, ktorí udávajú smer v oblasti technológií pre spoločné stravovanie. Sú to firmy technického vývoja a prínosu pre konečných užívateľov v každej oblasti.

Svojim zákazníkom odporúčame len špičkové produkty a postupy pre ekonomicky efektívnu prevádzku poskytujúcu svojim zákazníkom kvalitné jedlo, službu.

 

ocenenia%20darma

 

 

Úvod  |  O firme  | Služby  |  Produkty  |  Predajňa  |  Darma informuje  |  Kontakty